For NAV ansatte - hvis de finnes

På flere avisers debattsider, har selv ansatte i NAV ytret sin frustrasjon. De får ikke gjort jobben sin, er frustrerte og utmattet. Paradoksalt nok er også mange sykmeldt. Flere hevder det henger sammen med reformen, som gir umulige arbeidsforhold.

Er du en av disse, er du hjertelig velkommen til å dele dine erfaringer med oss andre som ser det fra utsiden.

Der det er frustrasjon som grenser til hat overfor systemet, er det kanskje samtidig rom for forståelse for enkeltmenneskene som jobber i og under det samme systemet?

For at ikke de NAVansattes sysnpunkter ikke skal drukne under kommentarfeltet, har jeg valgt å sette dem direkte inn i innlegget her;

NAV ansatt sier (21. november 2009 05:25):


"Du har bommet på dette. De ansatte hater ikke situasjonen. Vi innser at det på sikt er rett vei å gå. Reformen ble bare gjennomført for raskt. Politikerne viste ikke hva det medførte. Ingen lover/regler er forandret, personene får det de har krav på, Men det kan ta lengre tid. Sannheten er vel at mange etter reformen har gått "for lett gjennon systemet" på grunn av for liten tid til oppfølging av den enkelte. Urettferdig for den sykemeldte.
I ditt forum blir vi stilt opp mot hverandre. IGJEN. Sannheten er at de aller fleste er fornøyde med oss og gir oss god tilbakemelding. Men det kommer selvsagt aldri frem.
Men vi, da snakker jeg om oss i tidligere trygdeetat har hele tiden følt dårlig samvittighet overfor våre brukere. Det er helt klart lagt opp til dårligere service overfor våre tdl brukere.
Kanskje har vi brukt for mye tid på dem, men det har vært vår kultur. Nå er det ikke tid for det lenger og mange, bl annet meg selv er blitt sykemeldt av det.
Synes du på din blogg oppmaner til mer strid enn at vi sammen skulle finne løsning. Reformen er kommet for å bli. På sikt tror jeg også den er riktig."


NAV ansatt sier (21. november 2009 06:31):


Klikk her"Jo, Vi NAV ansatte finnes ennå. Enn så lenge. Slik føler vi i nyorganisrete NAV kontor det. Samtidig som tre forskjellige etater ble slått sammen, fikk vi pådyttet en rekke nye datasystemer, med dårlig opplæring. Dette måtte selvsagt medføre mye lengre svartid for brukerne. Det ble opprettet forvaltningsorganer utenfor det lokale NAV kontoret som skulle saksbehandle sakene. Også her ble det nye oppgaver og organiseringer.
På enkelte ytelser måtte saken gå gjennom 3-4 organer før medlemmet fikk sin ytelse. Det lokale NAV kontoret som har førstekontakten med bruker, har dermed ingen saksbehandlimg/avgjørelsesmyndighet. Men det er alikevel de som må tåle trykket fra bruker som ikke får sine penger i tide.
Forvaltningsorganene som har avgjøringsmyndighet er underbemannet til de grader. Her arbeider de ansatte overtid uten overtidsbetaling. Overtid må tas ut i fleksitid som igjen sier at kollegane må arbeide dobbelt.
Forvaltningene har etterhvert, med kniven på strupen, klart å arbeide svartidene ned ti det normale, men det har kostet.
På lokalkontorene slutter folk. Men får ikke ansette nye, fordi det sies at de er overtallige.
Folk fra sos.kontorene synes det er uholdbardt og går tilbake til kommunen. Kan jo ingenting om trygd sier de. Folk fra tidl. Aetat søker seg bort fordi de fikk så mye å gjøre. Igjen sitter de gamle sliterne fra trygdekontor som er så enormt tro med sine brukere. Men de er i mindretall fordi erfarne saksbehandlere er overført forvaltning. OSV osv. Ble helt svimmel selv av dette, men de involverte vet hva jeg snakker om.
Trøsten er at der NAV kontor har fungert 2-3 år går alt på skinner. Men så var det det at de fikk jo ikke alle disse nye datasystemene tredd over hodet på seg, da.
Etterhvert må organisasjonen komme opp å gå over hele landet, og da skal bruker få et bedre tilbud enn det de fikk før, heter det. Med de siste utspillene ang. sykepenger blir det nok ikke mindre krav til oss ansatte.
Håper bare de avsetter mer penger for at vi skal bli flere folk.
Ellers dukker vi under alle sammen"

6 kommentarer:

rujuen sa...

"Ingen lover/regler er forandret, personene får det de har krav på, Men det kan ta lengre tid."

Skam deg som kan si noe slikt. Hele folketrygdloven er forandret med NAV-reformen da den kom i 2006.

Ikke rart ting tar tid, hvis ikke dere som jobber der kan de nye reglene. Er der det hele ligger.
At NAV har ligget nede med "brukket rygg" - Tror nok de fleste er oppegående nok til å forstå at det ikke er de ansatte som har laget reglene, men uavhengig så er det de ansatte i NAV- sin plikt og i hvert fall vite hva de nye reglene går ut på, og ikke minst vise brukermedvirkning. Ingen unnskyldning kan rette opp i det. De fleste brukere som møter NAV-tjenesten har ikke så mye godt å si. Hvorfor? Spør deg selv det spørsmålet? - Kommunikasjonssvikt på høyt plan.

Anonym sa...

Skammer meg ikke og har mine ord i behold. Folketrygdloven ble ikke endret med innføring av NAV.
Du som student bør vite at folketrygdloven er en særlov som ikke lar seg endre med en omorganisering av etaten.

Resten orker jeg ikke kommentere for en uvitende student. Lær deg litt samfunnshistorie før du uttaler deg så hånende som du gjør.
Kan gi deg et lite klu: tre store etater, med hver sine koplekse lover, regler og kultur skal så og si over natten samarbeide og betjene hverandre sine brukere.
Kanskje ikke så rart det må gå seg til. Beklageligvis er det brukerne som må lide.
Men folketrygden står ved lag, ikke glem det.

Anonym sa...

Enda mer bør du skamme deg. Er det mulig. Du har dine ord i behold? Ja, det vil jeg også skrive under på at du har... Hadde det bare vært " reelle " ord skulle jeg ikke sagt noe.
Jeg har for det første ALDRI nevnt at folketrygden ble INNFØRT med NAV- reformen. Jeg skrev den ble forandret da NAV reformen ble et faktum.( Stor forskjell ). Dette pågrunn av at departementet allerede da under høring skulle få avklaringspenger som en ny 'lov' som da skulle tre i kraft 1. mars 2010, noe den gjør i dette øyeblikk. ( Se regjering/departement sin gjeldene rett)- Gå inn på siden så vil du finne hvorfor folketrygdloven ble FORANDRET. Folketrygdloven er på ingen måte en særlov,(Særlov = egne bestemmelser innenfor sitt området hvor regjering gir et organ en egen gjeldene rett. Eks: sosialtjenesteloven i nav som tredde i kraft 2009. Folketrygdloven har kun fått ENDRINGER i sitt innhold til §'ene. Er stor forskjell på endringer, særlov og ikke minst forskrifter.Grunnen til endringer er rett og slett at §§§ 10,11 og 12ikke er aktuelle lengre på grunn av arbeidavklaringspengene som ny ordning. Da det ikke heter medisinsk rehabilitering - yresretta attføring eller tidsbegrensa uføre lengre. Alt heter nå Avklaringspenger. Drit i samfunnshistorie klarte meg forresten meget godt på eksamen i det faget. Ja beklageligvis er det brukerene det går ut over, og er vel det jeg prøver å poengtere - siden det er alt for mange ansatte ved NAV som ikke vet reglene etter disse endringen tredde i kraft. Folketrygdloven pr 2009-2010 er og det vil bli enda flere forandringer. Den står dessverre ikke ved lag i den mening du sier.
Den forandres fortløpende- Jeg hadde sannsynlig ikke trengt å skrive dette hvis du virkelig visste hva rettsreglene var. Og merkelig nok, er det jo rart at dette med ansatte og de nye reglene viser seg å bli tatt opp i departementet i den grunn at mange NAV ansatte er "akterutseilt" da som du selv sier at tre kontorer "innlemmes" i hverandre.Og en annen ting:Ansatte har etter høringsskriv fra departementet visst om denne nye både NAV-reform og avklaringspenger i lengre tid. At en del kontorer ikke da har klart oppfølgingen, men andre har.... vel vel... Mer en dette orker ikke jeg heller, da det er like tungt å skrive for en uvitende NAV- ansatt.

Anonym sa...

Folketrygdloven ble ikke endret ved innføring av NAV.
Ny folketrygdlov ble innført fra 1.januar 1998. De enkelte lover endrer seg stadig vekk og det innføres nye. Lov om avklaringspenger ville ha trengt seg på uavhengig av NAV-reformen. Tanken rundt at attføringspenger, rehabiliteringspenger og TU skulle samordnes til en ytelse har vært vurdert lenge før NAV-reformen ble aktuell.

Derfor ikke riktig å si at folketrygdloven ble endret med innføring av NAV

Kap. 12 er forresten fortsatt aktuell. Varig uførepensjon er også hjemlet i denne loven.

Ellers forstår jeg det slik at denne tråden er tenkt for NAV-ansatte.

Anonym sa...

Ja, det er dette jeg mener. Brukere møter saksbehandlere som legger ord i munnen til en.Eller har en tedens til å skrive det de selv mener er riktig.Hmmmm, Jeg prøver igjen.( er det slik brukerene føler det tro?)

Hvis du skroller deg lengre opp så har jeg aldri sagt at....
Folketrygdloven ble "endret" ved innføring av NAV".
Jeg skrev: " den ble forandret da den kom" To ganger har jeg poengtert dette. Fremdeles stor forskjell på ordlyden.

*Rettelse: Folketrygdloven av 28 februar 1997 nr 19 jfr, tidligere folketrygdlov 17. juni 1966.

Lurer på hvor du har datoen 1. januar 1998 fra????.

Nå sier du deg imot også. Første innlegget jeg svarte deg på sa du (ikke ordrett men...)at det er samme reglene. Men nå sier du at lovene forandrer seg stadig vekk. rettsregel er jo en lov, så jeg vet ikke helt hva du mener. Er enig at § 12 pr dags dato enda står der, noe også alle de andre paragrafene jeg nevnte gjør pr i dag.

Men vil de det, nå som avklaringspenger erstatter disse 'gamle' ordningene? Ny lov? og skal § 12 være den samme når den gjelder to forskjellige ytelser i en og samme paragraf? Jeg spør deg ikke, bare retter spørsmålet til deg som NAV ansatt, om du fremdeles vil bruke paragrafene 10,11,12 i lovsamlingen 2009-2010 på samme måte som før avklaringsordningen?

Og hvis som du selv skriver:
"Tanken rundt at attføringspenger, rehabiliteringspenger og TU skulle samordnes til en ytelse har vært vurdert lenge før NAV-reformen ble aktuell". Da spør jeg:

Hvorfor kan ikke fleste parten av de NAV ansatte rettsreglene når dere har hatt så utrolig god tid (før 2006) på dere til å sette dere inn i reglene?

Fremdeles så er nok folketrygdloven og forandringene i forhold til NAV-reformen og- avklaringspengene i forhold til NAV - Ikke uten grunn at siste Folketrygdendringen kom ved lov 15 juni 2007, og NAV-reformen i 2006

*Departementet/regjeringen er vel nettsiden jeg vil påpeke blir den sikreste kilden til denne tråden, for det ville jo være galt å påpeke noe annet.

PS: "Ellers forstår jeg det slik at denne tråden er tenkt for NAV-ansatte".

Vedkommende som opprettet denne siden,har lagt ut denne tråden som debatt på siden. Står ingenting om at andre enn NAV ansatte ikke kan svare på denne tråden.


"Man skal ikke la seg lure", sa noen det så godt engang.

selv om jeg står som student og har brukernavn rujuen - med "bilde", kan faktisk i samme sleng tilsi at jeg på lik linje med deg - kan vær en NAV ansatt.
Men, med andre synspunkter på hele den; NY arbeids- og velferdsforvaltning.

rujuen.

Anonym sa...

Langtidssykemeldt nav ansatt fra førstelinjetjenesten.
7-8 datasystemer i bruk hver dag, like travelt hver dag, ukentlige opplæring og egentrening i pauser før pålogget på ny i lange økter dag ut og dag inn 1-2 år.
Det er vel ikke rart at det dessverre blir problem med senebetennelser i armer, nakkeproblemer og vonde skuldre?.
Sykefraværsoppfølging er ufølsom og tar ingen selvkritikk av at helseplager kan være krav og for stort arbeidspress på den enkelte, nei søk eksterne jobb er ledelsen svar!.