For NAV ansatte - hvis de finnes

På flere avisers debattsider, har selv ansatte i NAV ytret sin frustrasjon. De får ikke gjort jobben sin, er frustrerte og utmattet. Paradoksalt nok er også mange sykmeldt. Flere hevder det henger sammen med reformen, som gir umulige arbeidsforhold.

Er du en av disse, er du hjertelig velkommen til å dele dine erfaringer med oss andre som ser det fra utsiden.

Der det er frustrasjon som grenser til hat overfor systemet, er det kanskje samtidig rom for forståelse for enkeltmenneskene som jobber i og under det samme systemet?

4 kommentarer:

wander sa...

Det spørs om ikke denne tråden er litt vel ambisiøs, men vi får se...

Anonym sa...

Du har bommet på dette. De ansatte hater ikke situasjonen. Vi innser at det på sikt er rett vei å gå. Reformen ble bare gjennomført for raskt. Politikerne viste ikke hva det medførte. Ingen lover/regler er forandret, personene får det de har krav på, Men det kan ta lengre tid. Sannheten er vel at mange etter reformen har gått "for lett gjennon systemet" på grunn av for liten tid til oppfølging av den enkelte. Urettferdig for den sykemeldte.
I ditt forum blir vi stilt opp mot hverandre. IGJEN. Sannheten er at de aller fleste er fornøyde med oss og gir oss god tilbakemelding. Men det kommer selvsagt aldri frem.
Men vi, da snakker jeg om oss i tidligere trygdeetat har hele tiden følt dårlig samvittighet overfor våre brukere. Det er helt klart lagt opp til dårligere service overfor våre tdl brukere.
Kanskje har vi brukt for mye tid på dem, men det har vært vår kultur. Nå er det ikke tid for det lenger og mange, bl annet meg selv er blitt sykemeldt av det.
Synes du på din blogg oppmaner til mer strid enn at vi sammen skulle finne løsning. Reformen er kommet for å bli. På sikt tror jeg også den er riktig.

Anonym sa...

Jo, Vi NAV ansatte finnes ennå. Enn så lenge. Slik føler vi i nyorganisrete NAV kontor det. Samtidig som tre forskjellige etater ble slått sammen, fikk vi pådyttet en rekke nye datasystemer, med dårlig opplæring. Dette måtte selvsagt medføre mye lengre svartid for brukerne. Det ble opprettet forvaltningsorganer utenfor det lokale NAV kontoret som skulle saksbehandle sakene. Også her ble det nye oppgaver og organiseringer.
På enkelte ytelser måtte saken gå gjennom 3-4 organer før medlemmet fikk sin ytelse. Det lokale NAV kontoret som har førstekontakten med bruker, har dermed ingen saksbehandlimg/avgjørelsesmyndighet. Men det er alikevel de som må tåle trykket fra bruker som ikke får sine penger i tide.
Forvaltningsorganene som har avgjøringsmyndighet er underbemannet til de grader. Her arbeider de ansatte overtid uten overtidsbetaling. Overtid må tas ut i fleksitid som igjen sier at kollegane må arbeide dobbelt.
Forvaltningene har etterhvert, med kniven på strupen, klart å arbeide svartidene ned ti det normale, men det har kostet.
På lokalkontorene slutter folk. Men får ikke ansette nye, fordi det sies at de er overtallige.
Folk fra sos.kontorene synes det er uholdbardt og går tilbake til kommunen. Kan jo ingenting om trygd sier de. Folk fra tidl. Aetat søker seg bort fordi de fikk så mye å gjøre. Igjen sitter de gamle sliterne fra trygdekontor som er så enormt tro med sine brukere. Men de er i mindretall fordi erfarne saksbehandlere er overført forvaltning. OSV osv. Ble helt svimmel selv av dette, men de involverte vet hva jeg snakker om.
Trøsten er at der NAV kontor har fungert 2-3 år går alt på skinner. Men så var det det at de fikk jo ikke alle disse nye datasystemene tredd over hodet på seg, da.
Etterhvert må organisasjonen komme opp å gå over hele landet, og da skal bruker få et bedre tilbud enn det de fikk før, heter det. Med de siste utspillene ang. sykepenger blir det nok ikke mindre krav til oss ansatte.
Håper bare de avsetter mer penger for at vi skal bli flere folk.
Ellers dukker vi under alle sammen

Anonym sa...

Invitasjon til alle NAV-ansatte:

Dere er velkomne med deres synspunkter i boka som jeg skriver nå; "NAV - Skrekkens hus?"
Kontakt meg her:

www.tantesofie.net